Ο Ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Στον φορέα αυτό έχουν μέχρι τώρα  ενταχθεί τα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία:

ΟΠΑΔ

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ)

ΟΓΑ

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ-ΔΕΗ,ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΛΠ)

ΕΤΑΑ ( ΤΣΑΥ-ΤΣΜΔΕ-ΤΥΔΑ-ΤΥΔΕ-ΤΑΣ)

Για τους ασφαλισμένους των Ταμείων αυτών που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ασφαλιστικής τους κάλυψης η επίσκεψη στο Ιατρείο είναι δωρεάν μέχρι αριθμού 50 επισκέψεων του Ιατρού εβδομαδιαίως.

Οι πέραν των 50 εβδομαδιαίων επισκέψεων δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και πληρώνονται από τον ασφαλισμένο.

Όσον αφορά τις παρακλινικές εξετάσεις αυτές καλύπτονται με τα μέχρι τώρα δεδομένα κατά 85% από τον ΕΟΠΥΥ.Υπάρχει δηλαδή μία συμμετοχή 15% του ασφαλισμένου σε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις,είται αυτές πραγματοποιούνται στο Ιατρείο ή σε εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια με την έκδοση ηλεκτρονικού περαπεμπτικού.

Υπενθυμίζεται ότι τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν χρειάζονται θεώρηση από ελεγκτή.