Είμαι Επιστημονικά Υπεύθυνος του Καρδιολογικού Ιατρείου της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού (ΑΕΜΥ)

 

Συνεργάζομαι με τις ακόλουθες κλινικές ως εξωτερικός συνεργάτης καρδιολόγος:

 

Ευρωκλινική Αθηνών

 

Βιοκλινική Αθηνών

 

Αθήναιον Α΄ - Κλινική του Ομίλου EUROMEDICA