Στο ιατρείο μου πραγματοποιώ τις εξής διαγνωστικές εξετάσεις  .

  • Κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex καρδιάς 
  • Triplex ανιούσης αορτής
  • Καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού) 24 ώρου-48ώρου
  • Καταγραφή αρτηριακής πιέσεως (Holter Αρτηριακής Πιέσεως ) 24ώρου-48ώρου
  • Κατόπιν συνενοήσεως δυνατότητα ελέγχου (interrogation) εμφυτευμένων βηματοδοτών-απινιδιστών