ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα

  • Triplex Καρδιάς

  • Triplex ανιούσης αορτής

  • Καταγραφή καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού) 24 ώρου-48ώρου

  • Καταγραφή αρτηριακής πιέσεως (Holter Αρτηριακής Πιέσεως ) 24ώρου-48ώρου

  • Έλεγχος εμφυτευμένων βηματοδοτών-απινιδιστών (Κατόπιν συνενοήσεως)

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προαθλητικός έλεγχος (καρδιολογικός) σε όλες τις ηλικίες έχει λάβει μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης δημοσιότητας περιστατικών αιφνίδιου θανάτου στην άθληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ